Active

Campaigns

Maida's party

Odlučila dam da ove godine darujem svoj rođendan najranjivijoj djeci BiH, pozivam svoje prijatelje da me podrže u ovoj inicijativi i da zajedničkim snagama kreiramo bolje sutra za zanemarenu djecu BiH. Hvala Vam puno na učešću u ovom humanom činu i odzivu na moju rođendansku kampanju.

Gift A hygiene gift
10.3 EUR18 days left