O nama

Naša vizija

Naša vizija za svako dijete je život u svoj njegovoj punoći. Naša molitva za svaku dušu je volja da se to i ostvari.

Thumb

World Vision Bosna i Hercegovina

World Vision je u Bosni i Herzegovini (BiH) prisutan od 1994. godine od kada provodi humanitarne, interventne i zagovaračke programe, te programe razvoja zajednica za dobrobit djece i njihovih porodica, posebno se fokusirajući na one najranjivije. Do sada su intervencije World Vision-a u BiH dale doprinos promociji prava i zaštite djece, pristupa zdravstvenoj zaštiti i kvalitetnom obrazovanju, te razvoju životnih vještina djece i mladih, targetirajući više od jedne trećine populacije u BiH. Pored ovoga, značajan doprinos je ostvaren u sferi poboljšanja ekonomske stabilnosti najranjivijih porodica kao i unapređenju spremnosti zajednica za odgovor u situacijama prirodnih katastrofa. World Vision BiH trenutno upošljava tim od 55 posvećenih profesionalaca, koji svakodnevno rade za dobrobit preko 20.000 djece u 35 lokalnih zajednica oba entiteta u BiH.

Do danas je World Vision svojim intervencijama dosegnuo više od jedne trećine stanovništva u BiH.

World Vision BiH

Naša budućnost koju dijelimo s vama

Fokus WV BiH će u narednim godinama biti zaštita i podrška razvoju najranjivije djece u Bosni i Hercegovini.

Po istraživanju kojim je World Vision u BiH mapirao najranjiviju djecu u BiH, pokazalo se da 35-50% djece spadaju u ranjivu djecu zbog izloženosti jednom ili više faktora ranjivosti, duži ili kraći period u svom životu. Više od 50 % djece u BiH izloženo je nekom od oblika nasilja, dok  se 48 % djece osjeća nebitnim i zanemarenim. Alarmirani tom činjenicom, WV BiH je pokrenuo kampanju Vrijedni pažnje, koja je dio globalne kampanje “Potreban je cijeli svijet da se zaustavi nasilje nad djecom”.

Da bi se pomoglo svoj djeci potreban je angažman svih nas, lokalnih zajednica, institucija na svim nivoima. Imajući u vidu brojne poteškoće sa kojima se naše društvo susreće, djeca su najčešće na marginama i nisko na listi prioriteta odgovornih za raspodjelu sredstava, što je svakako dugoročan i sistemski problem na kojem trebamo raditi.

WV BiH će, stoga, nastaviti još intenzivnije i fokusiranije raditi sa zajednicama, partnerima iz nevladinog sektora, ali i institucijama sistema, na iznalaženju sistemskih i održivih rješenja za boljitak najranjivije djece u BiH i jačanje zajednica investiranih u djecu.

Thumb

Kontakt

  • Zvornička 9,
    71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • +387 63 776 707
  • marketing_bih@wvi.org

Društvene mreže

Uplatu novca možete izvršiti i na broj računa

Uplate iz BiH:

WORLD VISION INTERNATIONAL

Transakcijski račun: 1610000000000011

Broj računa – BAM partija koja se upisuje u svrhi placanja : 030001416-4

Banka: Raiffeisen bank dd Bosna i Hercegovina

Uplate iz inostranstva:

WORLD VISION INTERNATIONAL

SWIFT number: RZBABA2S , IBAN: BA391611000001574756

Banka: Raiffeisen bank dd Bosna i Hercegovina

Svrha: Donacija za COVID-19 kampanju