World Vision BiH

Vaša pomoć im je sada potrebna

Doniraj novac

U svjetlu globalne pandemije, koronavirus drastično utiče na živote svih građana BiH, a posebno ugroženih kategorija stanovništva – najranjivije djece i njihovih porodica.

Dok se svi građani pojačano snabdijevaju namirnicama i prave zalihe životnih i higijenskih potrepština, situacija je dodatno otežana porodicama koje nemaju mogućnost obezbijediti osnovne životne potrepštine za svoje porodice.

U najranjivijm porodicama, roditelji nemaju stalan posao i prihod dolazi većinom od sezonskih poslova i socijalne pomoći. Oni posmatraju pražnjenje polica lokalnih marketa i nemoćni su reagovati. Njihova djeca su u stanju potrebe, ali sada, još i više, kada je potrebno povesti još veću brigu o higijeni i unosu kvalitetnih obroka.

World Vision je u kontaktu sa preko 25.000 najranjivije djece i njihovih porodica u 35 zajednica širom BiH kroz svoje programske aktivnosti na terenu. Priključite se našim naporima da dosegnemo što veći broj porodica u potrebi.

Vaša donacija može osigurati jedan dan, jednu sedmicu ili duži period bez brige za jednu porodicu.

U trenucima nesigurnosti, pojačanog fizičkog distanciranja i brojnih nepoznanica, ljubav i briga za druge imaju dvostruku važnost, vraćaju nam osjećaj bliskosti, zajedništva i nade.

U svjetlu širenja globalne pandemije COVID-19, World Vision BiH je dio svojih redovnih sredstava usmjerio za nabavku prehrambenih proizvoda, sredstava za zaštitu i higijenu, maski i rukavica, te kreiranje i distribuciju edukativnih materijala najranjivijim porodicama i skupinama u društvu. Međutim, ograničeni resursi nam ne dozvoljavaju da dosegnemo u svaki kut zemlje i pomognemo svima kojima je potrebno.

Pomozite nam da dopremo do što većeg broja ranjive djece i porodica u BiH!


Pozivamo Vas da, u skladu sa Vašim mogućnostima, uplatite donaciju kako bi podržali naše kontinuirane napore da umanjimo poteškoće najranjivijim porodicama izazvane zdravstvenom krizom u BiH.


Za donaciju slijedite link Doniraj novac, a mozete odabrati i odgovarajući paket Kupi poklon.

Uplatu novca, u skladu sa svojim mogućnostima, možete izvršiti i na broj računa:
BAM partija: 502021000 - 030001416-4,
Transakcijski račun: 1610000000000011,
Banka: Raiffeisen bank dd BiH.