World Vision BiH

U pozadini svega što je World Vision uradio u posljednjih 70 godina u svijetu i u posljednjih 25 godina u BiH, stoje skriveni heroji.

Ko su skriveni heroji?

Oni su ustvari obični ljudi koji su na poteškoće, izazove i nesreće u svojim zajednicama odgovorili humano i hrabro. U BiH su učinili sve u njihovoj moći da otklone posljedice rata, posljedice poplava, posljedice klizišta i prateće efekte koje nesreće imaju na lokalno stanovništvo – od urušavanja infrastrukture, ekonomije i obrazovanja, do psiholoških posljedica koje trauma ostavlja po stanovništvo, a posebno djecu.
Danas ovi obični ljudi odgovaraju na potrebe ranjive djece u BiH, ali i djece migranata i izbjeglica i njihovih porodica i u momentu kada se suočavamo sa novom vrstom opasnosti, virusom koji izaziva bolest COVID-19, ovi skriveni heroji idu dalje.
Oni su naši uposlenici, naši volonteri, naši edukatori, naši partneri, prvaci u zaštiti djece, ali I djeca koja unatoč preprekama dižu glas i zahtijevaju bolje uslove za odrastanje.
Pozivamo Vas da, u skladu sa Vašim mogućnostima, uplatite donaciju kako bi podržali naše kontinuirane napore da umanjimo poteškoće sa kojima se susreću ranjiva djeca i njihove porodice u BiH.OSLOBODI HEROJA U SEBI I PODRŽI RAD SKRIVENIH HEROJA!

Mladi volonteri su skriveni heroji bh. zajednica

Skriveni heroj je mladi volonter koji, unatoč nepoznanicama, pomaže svojoj zajednici u kriznoj situaciji, lokalna učiteljica koja danonoćno radi da njeni đaci koji nemaju pristup online nastavi dobiju podršku koja im treba, lokalna medicinska sestra koja brižno prati oporavak svojih pacijenata i čiji se osmjeh i podrška pacijentima vide kroz masku koju satima ne skida s lica, dječak koji neumorno pomaže sa zadaćom drugarima koji zaostaju u online nastavi, psiholog u Kutku za majke i bebe prepunog migrantskog centra, imam u lokalnom medžlisu koji pruža podršku i ohrabrenje porodicama koje su ugrožene novonastalom situacijom i mnogi drugi.

Priče o mladim herojima

Učiteljice #SkriveniHeroji

Mnoga djeca u manjim, udaljenim naseljima širom BiH nemaju priliku učestvovati u aktivnostima prilagođenim njihovom uzrastu. Stoga su aktivnosti koje podržava World Vision BiH djeci iz ruralnih područja često jedina prilika za druženje, razgovor i učenje kroz igru. Amera, Selina i Vildana su neumorne u svojim nastojanjima da umanje dječije strahove u periodima neizvijesnosti. Uprkos ograničenjima koja nam nameće prisustvo bolesti COVID-19, one su pronašle načine da djecu okupe u online prostoru i pruže im neophodnu podršku. Pozivamo da podržite naše napore i donirate u skladu sa svojim mogućnostima kako bi umanjili poteškoće sa kojima se susreću ranjiva djeca i njihove porodice u BiH.

Priče o učiteljicama

U svjetlu globalne pandemije, koronavirus drastično utiče na živote svih građana BiH, a posebno ugroženih kategorija stanovništva – najranjivije djece i njihovih porodica.

Dok se svi građani pojačano snabdijevaju namirnicama i prave zalihe životnih i higijenskih potrepština, situacija je dodatno otežana porodicama koje nemaju mogućnost obezbijediti osnovne životne potrepštine za svoje porodice.

U najranjivijm porodicama, roditelji nemaju stalan posao i prihod dolazi većinom od sezonskih poslova i socijalne pomoći. Oni posmatraju pražnjenje polica lokalnih marketa i nemoćni su reagovati. Njihova djeca su u stanju potrebe, ali sada, još i više, kada je potrebno povesti još veću brigu o higijeni i unosu kvalitetnih obroka.

World Vision je u kontaktu sa preko 25.000 najranjivije djece i njihovih porodica u 35 zajednica širom BiH kroz svoje programske aktivnosti na terenu. Priključite se našim naporima da dosegnemo što veći broj porodica u potrebi.

Vaša donacija može osigurati jedan dan, jednu sedmicu ili duži period bez brige za jednu porodicu.

U trenucima nesigurnosti, pojačanog fizičkog distanciranja i brojnih nepoznanica, ljubav i briga za druge imaju dvostruku važnost, vraćaju nam osjećaj bliskosti, zajedništva i nade.

U svjetlu širenja globalne pandemije COVID-19, World Vision BiH je dio svojih redovnih sredstava usmjerio za nabavku prehrambenih proizvoda, sredstava za zaštitu i higijenu, maski i rukavica, te kreiranje i distribuciju edukativnih materijala najranjivijim porodicama i skupinama u društvu. Međutim, ograničeni resursi nam ne dozvoljavaju da dosegnemo u svaki kut zemlje i pomognemo svima kojima je potrebno.

Pomozite nam da dopremo do što većeg broja ranjive djece i porodica u BiH!


Pozivamo Vas da, u skladu sa Vašim mogućnostima, uplatite donaciju kako bi podržali naše kontinuirane napore da umanjimo poteškoće najranjivijim porodicama izazvane zdravstvenom krizom u BiH.


Za donaciju slijedite link Doniraj novac, a mozete odabrati i odgovarajući paket Kupi poklon.

Uplatu novca, u skladu sa svojim mogućnostima, možete izvršiti i na broj računa:
Transakcijski račun: 1610000000000011
Broj računa – BAM partija koja se upisuje u svrhi placanja : 030001416-4
Banka: Raiffeisen bank dd BiH.