Daruj i slavi

Šta se događa sa vašom donacijom?

  • Vaša donacija će značiti dan, sedmicu ili mjesec bez brige za jednu ili više porodica.
  • Nakon zaprimljene donacije, zajedno sa porodicom kojoj je pomoć potrebna, nabavljamo osnovne životne namirnice, i sredstva za higijenu i dezinfekciju.
  • Svi donatori će dobiti izvještaj, koji će sadržati sve relevantne informacije o vašoj donaciji.
  • World Vision BiH već 25 godina kontinuirano radi sa najranjivijom djecom širom BiH, znajući tačno koje su porodice u stanju najveće potrebe, te sa kojim izazovima i problemima se suočavaju. Sa tim porodicama, World Vision BiH ima direktan kontakt.