Daruj i slavi

Šta se događa sa vašom donacijom?

  • Tvoji prijatelji će darovati za svrhu koju ti izabereš.
  • Na kraju tvoje rođendanske kampanje, primit ćeš izvještaj sa svim relevantnim informacijama!
  • Dobit ćeš imena svih prijatelja koji su darovali za tebe, ukupan iznos prikupljenog novca, odnosno ukupan broj poklona koji će biti distribuiran ugroženoj djeci.
  • Nabavka i distribucija paketa će biti realizovana svakog drugog mjeseca, odnosno krajem januara, marta, maja, jula, septembra i novembra.
  • Dobiveni pokloni iz tvoje rođendanske kampanje će doći do djece u najbližem mjesecu koji slijedi nakon tvog rođendana.