Zašto bi trebao/la donirati?

BiH je jedna od najsiromašnijjih država u Evropi. 178.000 djece živi u siromaštvu. Više od 60 % stanovnika živi u ruralnim područjima. Siromaštvo u ruralnim područjima je dvostruko veće od siromaštva u gradovima. Svako treće dijete nema adekvatnu i redovnu ishranu, kao ni zadovoljavajuće uslove stanovanja, dok svako četvrto dijete nema neophodne uslove za školovanje (uključujući toplu odjeću i obuću). Ove tri dimenzije, ishrana, stambeni prostor i obrazovanje, su ujedno i najbitniji uslovi za zdravo i sretno djetinjstvo.

Prema zvaničnim podacima, od ukupnog broja siromašne djece u BiH, 50.000 djece danas živi u ekstremnom siromaštvu. Međutim, na osnovu iskustva života u BiH, pretpostavlja se da je ovaj broj i veći. Ova djece žive u dugotrajnom i hroničnom siromaštvu sa višestrukim posljedicama i kompleksnim potrebama. U siromašnim porodicama, roditelji ne mogu osigurati minimalno prihvatljivu prehranu koja bi zadovoljila djetetove dnevne potrebe u razvoju. Uzimajući u obzir gore navedene podatke, može se zaključiti da svake večeri 1 od 3 siromašne djece u BiH ide u krevet gladno.

Osnovno obrazovanje je zakonski obavezno u BiH. Unatoč tome, procenat djece koja se ne upisuju u osnovnu školu, i dalje je zabrinjavajući. S druge strane, skoro 32% djece koja završe osnovnu školu, se ne upisuju u srednju školu, što je mnogo iznad prosjeka Evropske unije koji iznosi 11%. Razlog za ovo je siromaštvo. Usljed teškog materijalnog stanja u porodici, djeca gube volju i želju za učenjem, napuštaju školu, što umanjuje njihovu šansu za sretniju i perspektivniju budućnost.

U Bosni i Hercegovini živi 786.461 djece. Djeca su kategorija koja je najviše izložena siromaštvu, među svim kategorijama stanovništva koje žive u BiH. Brojni podaci govore o teškom položaju djece u BiH.Svako drugo dijete je izloženo fizičkom nasilju. 2 % djece je zanemareno, što predstavlja propust roditelja da zadovolje osnovne potrebe djeteta, uključujući i propust da obezbjede adekvatnu zdravstvenu njegu, odjeću, ishranu i stambeni prostor. 88 % djece ne pohađa predškolsko obrazovanje, 2,4 % djece ne završava osnovno obrazovanje, dok 32 % djece ne završi srednju školu.